Z nami wiesz więcej!
strona główna   |   mapa serwisu   |   szukaj
KONTAKTOFERTAO NAS
Optymalizacja zużycia energii elektrycznej

Konsorcjum Serwisowe oferuje pełen zakres produktów i usług wspierających menedżerów w świadomym i efektywnym zarządzaniu zużyciem energii elektrycznej w przedsiębiorstwach.

Nasi doradcy opracowują rozwiązania, które z jednej strony umożliwiają zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w przedsiębiorstwie, z drugiej zaś strony dają możliwość redukcji kosztów jej zakupu. Wskazujemy najbardziej korzystne warunki zakupu zarówno od dotychczasowego, jak też od potencjalnych nowych sprzedawców energii elektrycznej.

Dzięki naszym rozwiązaniom:

 • obniżasz koszty zakupu energii elektrycznej,
 • w pełni monitorujesz zużycie energii,
 • oszczędzasz energię elektryczną,
 • będziesz przygotowany do uczestnictwa w otwartym rynku energii – TPA,
 • kontrolujesz systemy z jednego centrum zarządzania,
 • masz możliwość założenia liczników i zbierania danych  z wszystkich trudno dostępnych obiektów oraz odejścia od ryczałtowego rozliczania z dostawcami mediów (np. tablice reklamowe, oświetlenie, sygnalizacja),
 • otrzymujesz historię zużycia energii elektrycznej pozwalającą na budowę profilu przy korzystaniu z rynku TPA,
 • otrzymujesz nasze wsparcie przy zakupie energii dla wszystkich obiektów u jednego dostawcy energii elektrycznej,
 • otrzymujesz narzędzia kontroli mocy zamówionej i jej optymalizacji,
 • otrzymujesz nasze wsparcie przy doborze optymalnych taryf,
 • zdalnie kontrolujesz włączanie / wyłączanie poszczególnych odbiorników energii,
 • korzystasz z możliwości wykonywania raportów i analiz przez centrum monitoringowe.


ZAKRES USŁUG

Zakres świadczonych usług obejmuje:

 • kompleksową analizę warunków zakupu energii elektrycznej z przedstawieniem propozycji zmian w umowach zawartych z zakładami energetycznymi,
 • przygotowanie klientów zakładów energetycznych do uczestnictwa w otwartym rynku energii elektrycznej, gwarantującym swobodny wybór sprzedawcy,
 • tworzenie grup zakupowych,
 • rozliczenia zużycia energii elektrycznej klientów wewnętrznych,
 • tworzenie i obsługę centrów zarządzania zużyciem energii elektrycznej, bez względu na wielkość obiektów i ilość lokalizacji, umożliwiających kontrolowanie realizacji zobowiązań dostawcy poprzez:
  • zdalny monitoring zużywanej energii elektrycznej w dowolnym układzie stref czasowych,
  • zdalny odczyt wskazań urządzeń pomiarowych,
  • zbieranie i przechowywanie danych z liczników energii elektrycznej,
  • zdalne sterowanie oświetleniem i innymi urządzeniami technicznymi,
  • wykrywanie awarii w obwodach elektrycznych.


AUDYT ENERGETYCZNY

W ramach audytu energetycznego oferujemy:

 • kompleksową analizę warunków technicznych dostarczania energii elektrycznej,
 • analizę rozliczeń za energię elektryczną powierzchni wspólnej,
 • analizę rozliczeń zużycia energii elektrycznej klientów wewnętrznych,
 • sprawdzenie ciągłości obwodów elektrycznych,
 • sprawdzenie poprawności działania układów pomiarowych,
 • bilans elektroenergetyczny budynku wraz z niezbędnymi pomiarami,
 • opracowanie wyników poaudytowych wraz z wnioskami i proponowanymi rozwiązaniami.


ZAKRES PRODUKTÓW

Konsorcjum Serwisowe ściśle współpracuje z producentami najnowszych rozwiązań technicznych  i informatycznych umożliwiających zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej.

W ramach zaleceń poaudytowych, w celu zwiększenia efektu oszczędnościowego, proponujemy zastosowanie m.in. następujących systemów:

 • Monitoring i sterowanie zużyciem energii elektrycznej,


Kompleksowe rozwiązanie oparte o standardy energetyki zawodowej, składające się z wysokiej klasy modułów telemechaniki i oprogramowania.
    Konstrukcja modułowa daje możliwości ścisłego dostosowania rozwiązania do potrzeb klienta. Nasze rozwiązanie pozwala na budowę tanich i wydajnych systemów telemetrycznych wykorzystujących transmisję bezprzewodową, przewodową (w tym PLC).

 • Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych do zakupu energii zgodnie z zasadą TPA,


    Wymiana układów pomiarowych oraz instalacja modułów komunikacyjnych do transmisji danych wraz z oprogramowaniem pozwoli na spełnienie technicznych warunków niezbędnych do swobodnego wyboru sprzedawcy energii elektrycznej (dotyczy klientów zasilanych na poziomie SN).

 • Zarządzanie procesem bilingowym.


Usługa polega na zarządzaniu danymi odczytowymi i wystawianiu faktur w przypadku rozliczeń za energię klienta wewnętrznego lub klienta grupy zakupowej.

Realizacje
Referencje
Konsorcjum
Laboratorium licznikowe
Zintegrowany system zarządzania jakością
Informacje
Współpraca
Na skróty
Wymiany legalizacyjne
Układy pomiarowe i ich serwisowanie
Optymalizacja zużycia energii elektrycznej
Informacje prawne
Polityka prywatności
Zastrzeżenia prawne
Mapa serwisu
CREATED by VOBACOM